بایگانی برچسب: کسب و کار

فناوری فروشگاه ها در آینده ای نزدیک!

فناوری فروشگاه ها

نه نکته برای موفقیت فروشگاه اینترنتی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ نه نکته برای موفقیت فروشگاه اینترنتیدر سالهای اخیر استفاده مردم از اینترنت گسترش پیدا کرد و در نتیجه آن خرید اینترنتی نیز رونق قابل توجهی گرفت؛ فروشگاه های اینترنتی بسیار بزرگ شدند و توانستند مشتریان زیادی را جذی خود کنند. از همین رو اکثر فروشندگان قدیمی نیز تصمیم گرفتند یک فروشگاه […]