بایگانی برچسب: رنگ فیروزه

رنگ فیروزه‌ای و آثار روانی آن در دکوراسیون

رنگ فیروزه‌ای را می‌توان نام مجموعه‌ای از رنگ‌های بین طیف سبز و آبی و رنگی مشابه سنگ فیروزه دانست که ویژگی‌هایی همانند خوش یمن بودن و حائل شدن در برابر نظر بد و غیره به آن اعطا شده است. دنیای بی نظیر رنگ‌ها سرشار از ویژگی‌ها و خصوصیاتی است که کمتر کسی بدنبال کسب اطلاعات […]

روانشناسی رنگ فیروزه ای

رنگ فیروزه ای از ترکیب دو رنگ آبی و مقدار کمی زرد تشکیل شده، بین رنگا مابین سبز و آبی قرار گرفته وجزو رنگای سرد طبقه بندی میشه ، آرامش و آسایش خاطر آبی، توازن و بالندگی سبز و انرژی تعالی بخش زرد رو تو خودش داره. طیف های تیره تر این رنگ نشون دهنده […]

تاثیر رنگ بر سلامتی | رنگ فیروزه ای

اثیر رنگ بر سلامتی | رنگ فیروزه ای هر یک از رنگها بر جنبه های مختلف احساسی، ذهنی و جسمانی تاثیر می گذارند، تحقیقات و مطالعه برروی اثرات روانشناختی رنگ ها وبررسی عکس العمل افراد در برابر رنگ ها، معماران و طراحان را در درک جنبه های جسمانی و احساسی افراد یاری داده و به […]