بایگانی برچسب: تاثیر رنگ ها

تاثیر رنگ بر سلامتی | رنگ فیروزه ای

اثیر رنگ بر سلامتی | رنگ فیروزه ای هر یک از رنگها بر جنبه های مختلف احساسی، ذهنی و جسمانی تاثیر می گذارند، تحقیقات و مطالعه برروی اثرات روانشناختی رنگ ها وبررسی عکس العمل افراد در برابر رنگ ها، معماران و طراحان را در درک جنبه های جسمانی و احساسی افراد یاری داده و به […]