گیوه کرمانشاهی (به سبک نعلین سنتی)

تومان79,000

یکی از محصولات ایرانی که تماما برگرفته از هنر دست میباشد و از دیرباز تاکنون مورد استفاده قرار میگرفته گیوه میباشد.