کتاب کودک غریبه

تومان17,000

کتاب کودک غریبه
32 صفحه، چهار رنگ
نویسنده: سمیه عالمی
تصویر ساز: حامد زاهد

ناشر: شرکت چاپ و انتشارات اوقاف
تولید شده در: معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف