کتاب قصر هدایت

تومان4,800

نویسنده: سجادخانی آرانی

این کتاب شامل 3 بخش در 112 صفحه می باشد.
1_چگونگی شکل گیری حکومت آل بویه که نخستین حکومت قدرتمند شیعه درتاریخ می باشد.
2-بیوگرافی شیخ صدوق بزرگوار
3-مباحثه کوتاه و خواندنی شیخ صدوق بادانشمندان اهل سنت در دربار «رکنالدولۀ دیلمی»

ناموجود