کتاب دیجیتال عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه بر آموزه های قرآنی

تومان1,000

کتاب دیجیتال عفاف و الگوهای رفتاری با تکیه بر آموزه های قرآنی
نویسنده: دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
تعداد صفحات: 192 صفحه
تولید شده در: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف
ویژه روز عفاف و حجاب