کتاب دیجیتال دختر باید خانوم باشد

تومان500

کتاب دیجیتالی دختر باید خانوم باشد
نویسنده: رضا اخوی
تعداد صفحات: 122 صفحه
تولید شده در: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف
ویژه روز عفاف و حجاب

خداوند به هر كه بخواهد، دختر
و به هر كه بخواهد، پسر مي دهد
و يا پسر و دختر را با هم به وي عطا مي كند. ( سورة شورا، آیات 49 و 50.)خدا بر دختران مهربان تر است تا پسران.
(وسائل الشيعة، ج 15، ص 104. به نقل از امام رضا علیه السلام.)