کتاب دیجیتال بوی خدا

تومان500

کتاب دیجیتالی بوی خدا

این کتاب شامل شعری با موضوع زیارت امامزاده حضرت بی بی حکیمه (س) بوده که ویژه کنگره ملی بی بی حکیمه(س) تولید شده است.

تعداد صفحات: 24 صفحه رنگی

تولید شده در: معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف

در پشت جلد این کتاب دوست داشتنی این قطعه زیبا نقش بسته است

او دختر موسای کاظم

او دختر خانم حمیده

از پاکی ایشان همین بس

مهتاب هم رویش ندیده