کتاب در حریم غریم

تومان3,360

حکایت بنای معبد موعودیان

… وغریم از القاب خاصه است و در اخبار، اطلاق آن بر حضرت علیه السلام شایع به معنای طلبکار است و این لقب از روی تقیه بوده است که هرگاه شیعیان می خواستند مالی را نزد حضرتش و وکلایش بفرستند یا وصیت کنند یا از جانب جنابش مطالبه کنند، ایشان را بر این نام می خواندند…

ناموجود