کتاب بوی خدا

تومان19,500

کتاب بوی خدا

این کتاب شامل شعری با موضوع زیارت امامزاده حضرت بی بی حکیمه بوده که ویژه کنگره ملی بی بی حکیمه(س) تولید شده است.

تعداد صفحات: 24 صفحه رنگی

تولید شده در: معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف

در پشت جلد این کتاب دوست داشتنی این قطعه زیبا نقش بسته است

او دختر موسای کاظم

او دختر خانم حمیده

از پاکی ایشان همین بس

مهتاب هم رویش ندیده