کتابچه قطب فرهنگی شدن

تومان28,000

کتابچه قطب فرهنگی شدن
تعداد صفحات: 74 صفحه
تولید شده در: معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف

ویژه آستان مقدس امامزادگان و اماکن متبرکه

فصل اول: چشم انداز قطب فرهنگی شدن، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در افق دوازده ساله
فصل دوم: زیرساختهای فرهنگی در بقاع متبرکه
فصل سوم: برنامه های ثابت فرهنگی در بقاع متبرکه
فصل چهارم: برنامه های فرهنگی مناسبتی
فصل پنجم : اقدامات مدیریتی بقعه

ناموجود