پسران آب و آتش

تومان21,600

خواندن کتاب های تاریخی برای خیلی ها، مخصوصا نوجوان‌ها کار سختی و حوصله سربری است. مخصوصا اگر ماجرای تاریخی مربوط به ۱۰۰۰سال پیش باشد.
وقتی همین کتاب‌های تاریخی خشک و خسته کننده به قلمی جذاب و با روایتی داستانی نوشته شود، باب طبع مخاطبان زیادی می‌شود، مثل کتاب پسران آب و آتش، جدیدترین اثر مسلم ناصری که با ماجراهای جذاب و خواندنی ما را با سلسله آل بویه و وقایع تاریخی آن زمان آشنا می کند.

ناموجود