پرچم ما تا آخر ایستاده‌ایم

تومان29,000

جنس این پرچم ساتن بوده و نقش اصلی آن عبارت “ما تا آخر ایستاده‌ایم” می باشد.

این پرچم ویژه اهتزاز و مکان های باز می باشد.