پرچم خانگی محرم این خانه سیه پوش حسین است

تومان32,000

مناسب جهت نصب در درب منازل و استفاده جلو درب هیئات
پرچم ساتن تمام رنگی محرم با شعار این خانه سیه پوش حسین است