پرچم به مجلس روضه خوش آمدید

تومان85,500

ویژه مراسم روضه و شهادت ها مناسب برای مساجد و حسینیه ها و هیئات و روضه های خانگی