مقنعه بیتا دخترانه بهمراه زیر شالی

تومان120,000

مقنعه بیتا دخترانه بهمراه زیر شالی
این مقنعه زیبا و شکیل دخترانه جهت سن تا 12 سال مورد استفاده قرار میگیرد. ایستایی بسیار خوبی دارد. و همراه زیر شالی که جداگانه است، پوشیده میشود.
زیر شالی رامش و گیره متناسب با مقنعه، جزو متعلقات این مدل است و همراه آن ارسال میشود.

در حال حاضر فقط طرح 4 موجود است.