مجموعه کیف شهید سلیمانی

تومان245,000

مجموعۀ کیف طرح شهید سلیمانی از چهار نوع کیف تشکیل شده است: کیف رودوشی، کیف لوازم آرایشی، جامدادی و جاهندزفری.
این مجموعه در اتاق محیای خانۀ ماهد طراحی و تولید شده است.طراحی دوخت این محصول را خانم صادقی انجام داده است.
تصویرسازی آن بر عهدۀ استاد محمد صادق بوده است.