مجموعه نمایشگاهی تا ابد

تومان500

مجموعه نمایشگاهی ، تا ابد
ویژه هفته وقف

بخش ها:

فکر بلند
نماز و وقف
مضاربه با خدا
انفاق بی منت
وقف به کوثر رسیدن است
وقف برای صدای مظلوم
زیاد شدن کم با وقف
خدا همه چیز را می بیند
و…

حجم فایل: 16.8 مگابایت