قهرمان توحید

تومان25,000

در میان تاریخ انبیاء که قرآن مجید به آن پرداخته، فرازهایی است که درخشندگی خاصی دارد، و سراسر آموزنده و پر مایه و عبرت انگیز است
تالیف: حضرت آیت الله مکارم شیرازی
با کوشش: ابوالقاسم علیان نژادی
ناشر: انتشارات امیرالمونین (ع)

ناموجود