فرشته ها گریه نمی کنند

تومان24,000

کتاب فرشته ها گریه نمی کنند
نویسنده: سمیه عالمی
تصویر ساز: طاهره امینی
تعداد صفحات: 60 صفحه 4 رنگ
کتاب مصور داستان کودک و نوجوان در موضوع وقف
تولید شده در معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف