عسل چهل گياه کوهستان آقای عسل (800 گرمي)

تومان182,000

در عسل چندگیاه برخلاف عسل های تک گیاه غالبیت شهد یک گیاه وجود ندارد و زنبورعسل با جمع آوری شهد گیاهان دارویی مختلف این عسل را تولید کرده است.
عسل چهل گیاه کوهستان که گاها به عسل کوهی یا حتی عسل هزارگیاه و عسل کوهستان شناخته میشود بیشترین سهم تولید عسل ایران را شامل می شود.
این نوع عسل در اغلب مراتع کوهستانی کشور قابل تولید است
تامین شده توسط: آقای عسل

ناموجود