طالبان: سپاهیان خدا در نبردی اشتباهی

تومان38,000

خاطراتی از سفر به افغانستان در زمان طالبان و گفتگو با سران حکومت
ناشر: شهید کاظمی
نویسنده: فهمی هویدی
مترجم: وحید خضاب
سال نشر : 1399
تعداد صفحات : 236