شوکو سوهان طرح هزار و یک شب ساعدی نیا

تومان140,000

قصه ها برای این نوشته می شوند که تصویری برای رویاهای ما بسازند؛
«هزار و یک شب» از رویایی ترین و زیباترین این قصه هاست
=======
«شوکو سوهان» ترکیب جذابی ست از «شکلات» و «سوهان»؛
با بسته بندی و طرحی جدید بر اساس داستانی از «هزار و یک شب»