شهر خدا: رمضان و رازهای روزه داری

تومان14,200

شهر خدا : رمضان و رازهای روزه داری
به قلم: حجت الاسلام علیرضا پناهیان
فصل اول کتاب پیش رو به نثر مؤلف نوشته شده است؛
فصلی به نام آشنایی با شهر خدا که در واقع توصیف رمضان با زبانی شاعرانه است. این فصل از لحاظ اولین برخورد با نثر نویسنده (برای بیشتر مخاطبان) حایز اهمیت است.
قلمی صمیمی که تلاش می کند آموزنده باشد و نوعی لطافت در ارتباط با خدا را به نمایش می گذارد.

ناموجود