سید مرتضی آوینی | رستاخیز جان

تومان32,000

به قلم: سید مرتضی آوینی
ناشر: نشر واحه
پخش: فروشگاه فیروزه و کتاب جمکران

این کتاب، همچون بیشتر کتب شهید، مجموعه ای است از مقالاتِ گردآوری شده؛ البته با موضوعات هنر، ادبیات و فرهنگ. مقالات کتاب در چهار بخش دسته بندی شده است.