سویق کامل

تومان18,000

سویق کامل، از جمله سویق های ترکیبی است.
این سویق، ترکیبی از انواع سویق با پایه ی گندم و جو
و درصد بالایی از سنجد است و یکی از بهترین تقویت کننده ها و مکمل های غذایی است.