ساق یکسره گیپوری

تومان32,500

ساق دست یکسره و متصل دو دست با قابلیت پوشاندن گردن، زیر گلو و پشت
مناسب بانوان فعال و پر تحرک اردو های پیاده روی، مسافرت و فصل تابستان