زعفران سرگل گناباد «زعفران ممتاز درجه 1»

تومان185,000

زعفران سرگل ممتاز گناباد
1 مثقال کامل: معادل 4/608 گرم

تامین شده توسط زعفران سی گل
زعفران گناباد تنها زعفران مبتنی بر پایه قنات (زعفران ارگانیک گناباد) با عطر و خواص منحصر به فرد