زعفران دسته (دختر پیچ) ارگانیک گناباد

تومان150,000

زعفران دسته (دختر پیچ) ارگانیک گناباد
1 مثقال کامل: معادل 4/608 گرم
زعفران دسته، مطمئن ترین شیوه خرید زعفران برای کسانی است که آشنایی کامل با زعفران ندارند
در زعفران دسته یا دختر پیج امکان تقلب در زعفران در حد صفر است
بخش سفیدی زعفران  یا ریشه سفید زعفران که معطر هم هست کاربرد غذایی دارد و به عنوان (چاشنی زعفران) معروف است
بخشی که ممکن است توسط دلان و تجار زعفران با رسیدن کمی رطوبت رنگ خود زعفران بگیرد خود مهر سلامت و طبیعی بودن یک زعفران ارگانیک است.

زعفران گناباد تنها زعفران مبتنی بر پایه قنات (زعفران ارگانیک گناباد) با عطر و خواص منحصر به فرد.
تامین شده توسط زعفران سی گل