دوره آموزشی روخوانی و صحیح خوانی قرآن کریم

تومان15,000

دوره آموزشی روخوانی و صحیح خوانی قرآن کریم تولید شده به همت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
به روش گویا و جدید
توسط استاد علی قاسمی شامل 35 قسمت کوتاه ویدئویی 3 تا 9 دقیقه ای