در پایتخت فراموشی

تومان34,000

حاشیه نویسی بر سفری مشترک با بهروز افخمی به کابل و پنجشیر
ناشر سوره مهر
نویسنده محمدحسین جعفریان
تعداد صفحات : 246