دانلود مجموعه نمایشگاهی تولید ملی

تومان1,000

مجموعه نمایشگاهی تولید ملی
23 تابلو زیبا در موضوع اقتصاد مقاومتی و تولید ملی
تولید شده در: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف

بخش ها:

  • تولید ملی در نگاه امام خمینی (ره)
  • تولید ملی در نگاه امام خامنه ای
  • ارزش کار و کارگر
  • علما حامیان همیشگی تولید ملی
  • لوازم حمایت از تولید داخلی
  • پاتکی برای مبارزه با دشمنان
  • کار و تولید ملی عامل هویت بخشی

ناموجود