خاطرات یک فرشته: دفتر رئوف

تومان13,500

خاطرات یک فرشته: دفتر رئوف
نویسنده: حمزه شریفی دوست
سلسله کتاب سبک زندگی
کتاب حاضر به سبک رمان و داستان به شرح زندگانی امام رضا (ع) پرداخته است. تمامی رویدادهای زندگی امام رضا (ع) در این کتاب انعکاس یافته است، به گونه ای که می توان گفت یک دوره از زندگانی امام بیان شد است.