حافظان حریم

تومان15,300

خواندن «حافظان حریم» که با نثری دلپذیر و با مثال‌های فراوان از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر جذاب‌تر هم شده، نه فقط می‌تواند برای مبلغان دینی و دغدغه‌مندان مفید باشد، بلکه می‌تواند آموخته‌های خوبی برای کسانی داشته باشد که به‌دنبال فهم بهتر از دین و دین‌داری هستند.
این کتاب در 10 فصل نکاتی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به ما می‌آموزاند که شاید اصلاً به آن فکر هم نکرده باشیم.