جانماز صف نماز

تومان16,000

جانماز صف نماز برای نظم در صفوف جماعت

تولید از از مخمل جیر و دارای چاپ

فواصل چاپی در این جانماز مخمل بصورت استاندارد است

تخفیف ویژه در سفارشات کلی

ناموجود