جامهری دیواری حضرت 120مهری

تومان175,000

جا مهری دیواری حضرت مخصوص مساجد،نماز خانه ها واماکن مذهبی
جامهری دیواری حضرت با گنجایش 120 عدد مهر نماز
از این جامهری معمولا برای مساجد استفاده میشود

دراین جامهری مساجد محلی برای تمیز کردن مهرهای کثیف در نظر گرفته شده است
این جامهری مساجد دارای خاک گیر میباشد

ناموجود