جامهری دیواری ثامن 120مهری

تومان290,000

جا مهری دیواری ثامن مخصوص مساجد، نماز خانه ها و اماکن مذهبی
جامهری دیواری حضرت با گنجایش 120 عدد مهر نماز
از این جامهری برای مساجد، امامزادگان، نمازخانه های مجتمع های بزرگ و ادارات استفاده میشود

دراین جامهری مساجد محلی برای تمیز کردن مهرهای کثیف در نظر گرفته شده است
این جامهری مساجد دارای خاک گیر میباشد