تیشرت کودکانه با شعار بابی انت و امی یاحسین

تومان49,000

قبل از خرید به جدول سایز بندی مراجعه کنید
سایز
سایز 1
سایز 2
سایز 3
نکته مهم:
بر روی اسماء مقدس رو تیشرت یک لایه برچسب ورنی زده شده تا اشکال شرعی بابت خوردن دست بدون وضو نداشته باشد