تنها علاج: با امام حسین علیه السلام به همه جا می توان رسید

تومان17,150

عاشورا را باید به عنوان «تنها راه» برای نجات بشر دانست و نه راهی از میان راه های دیگر. باید فهمید که تنها راه، حسین است.

ناموجود