تسبیح چوب کوک 33 دانه

تومان239,000

تسبیح چوب کوک 33 دانه
جنس: چوب کوک (کشکول) و استخوان شتر مصری