تسبیح فیروزه کرمانی 33 دانه احیاشده طرح استوانه ای

تومان1,585,000

تسبیح فیروزه کرمانی 33 دانه احیاشده طرح استوانه ای (به همراه هدیه)