مستند بهت میاد | بررسی مد و زیبایی در ایران

تومان0

تهیه کننده : یوسف نادری‌منش
کارگردان: محمدحسن یادگاری
محصول: ایران
تامین کننده :مرکز مستند سوره

مستند «بهت میاد» به بررسی تاریخ مد و پوشش در ایران می پردازد. در این فیلم الگوی جوانان ایرانی را در بستر تاریخی در مصاحبه با اشخاص مختلف بررسی می کند.