بردگیم ایرانی فتوسنتز

بردگیم ایرانی فتوسنتز (photosynthesis)
نسخه‌ی ایرانی بازی انتزاعی و زیبای فتوسنتز

یک بازی خانوادگی و جذاب برای ۲ تا ۴ بازیکن. با کیفیت بالا و درختان چوبی مقاوم و متفاوت

رتبه‌ی این بازی انتزاعی در سایت بردگیم گیک رتبه‌ی ۲۸ هست.