باز هم فصل گل است

تومان14,500

باز هم فصل گل است
شعر نو با موضوع زیارت و امامزادگان
تولید شده در: معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف

شعر پشت جلد کتاب:

عشق طبیعت دارد
و در آیینه آن می بیند
قدرت حضرت حق را به وضوح
و پردسار نگاهش یکسر
روی پرچین دیوار
روی آن شاخه که مرغی هر صبح
شعر می خواند و از عمق وجود
به خدا دل بسته است