بازی فکری معمار حرم

تومان47,000

معمار حرم در غیاب شیخ بهایی که به دنبال تهیه دعایی برای جلوگیری از ورود گنهکاران به حرم بود به دستور امام رضا علیه السلام آماده ساختن سردر حرم شد.
حالا ما باید به معمار کمک کنیم و به او بگویم از چه خشت هایی برای استفاده در سر در حرم استفاده کند.