ادب حضور اسرار ماه رمضان و مراقبات و مناسک آن

تومان23,500

ادب حضور: اسرار ماه رمضان و مراقبات و مناسک آن همراه با آداب انس با قرآن کریم
(دفتر سوم)

استاد محمدتقی فیاض‌بخش
در دفتر سوم از مجموعه ادب حضور، درباره «اسرار ماه مبارک رمضان و مراقبات و مناسک آن همراه با آداب انس با قرآن کریم» سخن می‌گوید.