بایگانی دسته‌ی: مسابقه

مسابقه کتابخوانی غدیرانه از کتاب مسیح اسلام | کتابی که در یک هفته به چاپ پنجم رسید!

سه ناشر انتشارات جمکران، نشر جمال و کتاب رسان با همکاری خیریه زیارت مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب مسیح اسلام و قهرمان غدیر را برگزار می کنند. این مسابقه که با عنوان “مسابقه کتابخوانی غدیرانه “برگزار می شود. کتاب های این مسابقه از طریق فروشگاه فیروزه قابل تهیه است. مسابقه کتابخوانی غدیرانه، با 20 میلیون […]